00 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zamościu - Dyrekcja

Dyrekcja

Dyrektor - mgr Barbara Grądkowska

Wicedyrektor - mgr Kamila Frańczuk

Wicedyrektor - mgr Beata Bober