Rada Rodziców

 Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca – p. Małgorzata Szcząchor

Zastępca – p. Anna Gil

Sekretarz – p. Katarzyna Brzezińska

Skarbnik – p. Mariola Radomska

Komisja Rewizyjna – p. Anna Tarańczuk, p. Agnieszka Hamelusz, p. Elżbieta Sołowiej, p. Wiesława Flis p. Beata Szozda

Lp. Szkoła Klasa Przewodniczący/reprezentant klasy/zespołu
  Przedszkole Nr 3 Gr. I Anna Belina
  Gr. II Aneta Ziomka
  Gr. III Anna Tarańczuk
  Gr. IV Agnieszka Żuk
  Gr. V Łukasz Gawlik
 

Szkoła Podstawowa

Nr 11

1 a – 2 a - 3a Agnieszka Hamelusz
    Radomska Mariola
  1bA-3cA Agnieszka Kulik
  2 bA-3bA Bondyra Anna
  4a -5a Małgorzata Szcząchor
    Brzezińska Katarzyna
  6a Bożena Dworak
  1A- 2A Barbara Danik
  1BA Agata Steć
  2BA Małgorzata Rudkowska
  3A Walikowska Aneta
  3BA Karolina Bernacka
  4BA Procyk Edward
  4A-5A Sylwia Szyszło
  5BA Anna Gil
  5C-6A Katarzyna Pol-Omelańska
  6 BA Kazimiera Antończak
  6C Małgorzata Kleban
 

Gimnazjum Nr 8

1 a-1A Celina Presz
  2 a Beata Zawiślak
  3 a Elzbieta Sołowiej
  2Ag Anna Markiewicz
  2BA-3BA Teresa Zając
  3A Zdzisława Czerwieniec
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 1 a Bogumiła Szozda
  2a Teresa Herbin
  3 a Danuta Sztafiej
 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

1A Aurelia Kołdej
  1BA-2BAs Wiesława Flis 
  1C-2As Joanna Kawka
  2C-3Cs Ewa Garaj
  2E-3As Małgorzata Palonka
  3BAs Jolanta Proć
  2E- 3C Maria Jędruszko
  3Ds Beata Załęska

Informacja z zebrania z rodzicami – 30.09.2016 do pobrania TUTAJ


 

Dni wolne od zajęć zgodnie z rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego:

(W tych dniach odbędą się zajęcia opiekuńcze)

Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna
31 październik, 2,4,5,maja, 16 czerwiec

Gimnazjum Nr 8 Specjalne
31 październik, 19, 20, 21 kwiecień – egzamin, 2,4,5,maja, 16 czerwiec

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna

31 październik, 2,4,5,maja, 16 czerwiec, 20 czerwiec

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (w odniesieniu do dni wolnych - po konsultacji z MEN traktuje się jak Gimnazjum U)
31 październik, 2,4,5,maja, 16 czerwiecRegulamin Rady Rodziców: do pobrania TUTAJ!