00 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zamościu - Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11

 

 

W Szkole Podstawowej Nr 11 Specjalnej funkcjonują:

 

1.      Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Zajęcia odbywają  się podobnie jak w szkole masowej,  w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego.

 

a)      I etap (klasy I-III) obejmuje edukację wczesnoszkolną, zajęcia rewalidacyjne oraz religię wg woli.

 

b)      II etap (klasy IV-VIII)  
nauczane przedmioty:

 • Język polski
 • Historia
 • Historia i społeczeństow
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Przyroda
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Geografia
 • Zajęcia techniczne
 • Muzyka
 • Zajęcia artystyczne
 • Technika
 • Informatyka
 • Zajęcia komputerowe
 • Wychowanie fizyczne
 • Religia wg woli
 • Zajęcia rewalidacyjne

Po zakończonej nauce w klasie VIII uczniowie piszą egzamin zewnętrzny.

 

2.      Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.Zajęcia odbywają się w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 Nauczane przedmioty:

 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • Zajęcia rozwijające kreatywność
 • Zajęcia rozwijające komunikowanie się
 • Wychowanie fizyczne
 • Religia wg woli
 • Zajęcia rewalidacyjne

W klasach I-VIII dla uczniów z niepełnosprawnością intlektualną i znaczna dodatkowo zatrudnia się pomoc nauczyciela.

 

 

 

KLASY GIMNAZJALNE

 

Klasy funkcjonują jako oddziały w Szkole Podstawowej Nr 11:

1. Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Zajęcia odbywają się podobnie jak w szkole masowej , w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego.

Nauczane przedmioty:

·         Język polski

·         Historia

·         Wiedza o społeczeństwie

·         Język angielski

·         Matematyka

·         Fizyka i astronomia

·         Chemia

·         Biologia

·         Geografia

·         Zajęcia artystyczne

·         Muzyka

·         Zajęcia techniczne

·         Informatyka

·         Wychowanie fizyczne

·         Religia według woli

·         Zajęcia rewalidacyjne

W klasie III uczniowie piszą egzamin gimnazjalny złożony z części humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej oraz języka obcego nowożytnego.

2. Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Zajęcia odbywają się w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepelnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Nauczanie obejmuje zajęcia edukacyjne:

·         Funkcjonowanie w środowisku

·         Technika

·         Plastyka

·         Muzyka z rytmiką

·         Wychowanie fizyczne

·         Religia (według woli)

·         Zajęcia rewalidacyjne

3. Wszyscy uczniowie uczęszczający do gimnazjum objęci są zajęciami rewalidacyjnymi.