Szkoła podstawowa

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11

 

 

W Szkole Podstawowej Nr 11 Specjalnej funkcjonują:

 

1.      Klasy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
Zajęcia odbywają  się podobnie jak w szkole masowej,  w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego. Liczba uczniów w klasie może wynosić od 10 do 16.

 

a)      I etap (klasy I-III) obejmuje kształcenie zintegrowane, zajęcia rewalidacyjne oraz religię wg woli.

 

b)      II etap (klasy IV-VIII)  
nauczane przedmioty:

 • Język polski
 • Historia i społeczeństwo
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Przyroda
 • Muzyka
 • Zajęcia artystyczne
 • Technika
 • Informatyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Religia wg woli
 • Zajęcia rewalidacyjne

Po zakończonej nauce w klasie VI uczniowie piszą sprawdzian zewnętrzny.

 

2.      Klasy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Zajęcia odbywają się w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Liczba uczniów w klasie może wynosić od 6 do 8.

 

a)      I etap (klasy I-III) obejmuje kształcenie zintegrowane, zajęcia rewalidacji indywidualnej oraz religię wg woli.

 

b)      II etap (klasy IV - VIII) obejmuje zajęcia edukacyjne:

 • Funkcjonowanie w środowisku
 • Technika
 • Plastyka
 • Muzyka z rytmiką
 • Wychowanie fizyczne
 • Religia wg woli
 • Zajęcia rewalidacyjne

W klasach I-VIII dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym dodatkowo zatrudnia się pomoc nauczyciela.