Szkoła Podstawowa Nr 11

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11

 

 

W Szkole Podstawowej Nr 11 Specjalnej funkcjonują:

1. Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Zajęcia odbywają  się podobnie jak w szkole masowej,  w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego.

a)      I etap edukacyjny (klasy 1-3) obejmuje edukację wczesnoszkolną, zajęcia rewalidacyjne oraz religię wg woli.

b)      II etap edukacyjny (klasy 4-8)

nauczane przedmioty:

 • Język polski
 • Język angielski
 • Muzyka
 • Plastyka
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Przyroda
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Technika
 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Zajęcia z wychowawcą
 • Religia wg woli
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Doradztwo zawodowe w klasie 7 i 8
 • Zajęcia rewalidacyjne

W klasie 8 uczniowie piszą egzamin zewnętrzny.

2. Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Zajęcia odbywają się w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

nauczane przedmioty w klasach 1-8:

 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • Zajęcia rozwijające kreatywność
 • Zajęcia rozwijające komunikowanie się
 • Wychowanie fizyczne
 • Religia wg woli
 • Zajęcia rewalidacyjne

W klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dodatkowo zatrudnia się pomoc nauczyciela.