Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 Specjalna

 
 
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 Specjalna w Zamościu kształci młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

 

 

Szkoła prowadzi kształcenie w zawodzie:

 

- pracownik pomocniczy gastronomii - klasa 1

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - klasa 2 i 3

 

Prezentacja szkoły - Kliknij TUTAJ!

 

 

baner zawodowka

 

W szkole realizowane są treści podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego obowiązujące we wszystkich szkołach zawodowych. 

Zajęcia kształcenia zawodowego prowadzone są w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Piłsudskiego 65.

Absolwenci szkoły branżowej zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

dyplom1

 

dyplom2

 

Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach pisemnym i praktycznym. 

 

OKE wydaje dyplom oraz suplement do dyplomu EUROPASS w języku polskim i angielskim – co oznacza, że dyplom jest ważny w krajach Europy. 

 

dyplom3