00 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zamościu - Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 Specjalna

 
 
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 Specjalna w Zamościu z Oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 Specjalnej kształci młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

 

Klasy II- III - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna

Klasa I - Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 Specjalna

 

Szkoła prowadzi kształcenie w zawodach:

 

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

- cukiernik

- pracownik pomocniczy stolarza

 

 

baner zawodowka

 

W szkole realizowane są treści podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego obowiązujące we wszystkich szkołach zawodowych. 

Zajęcia kształcenia zawodowego prowadzone są w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Piłsudskiego 65.

Absolwenci szkoły zawodowej mogą zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. W roku szkolnym 2014/2015 egzamin zawodowy zdało 80% uczniów.

dyplom1

 

dyplom2

 

Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach pisemnym i praktycznym. W przypadku niepowodzenia można zdawać powtórnie nie zdaną część egzaminu w ciągu 3 kolejnych lat.

 

OKE wydaje dyplom oraz suplement do dyplomu EUROPASS w języku polskim i angielskim – co oznacza, że dyplom jest ważny w krajach Europy. 

 

dyplom3

 

 

Zawód – cukiernik
 
Uczniowie w trakcie zajęć:
- Planują proces technologiczny produkcji wyrobów cukierniczych. 
- Obsługują maszyny i urządzenia stosowane w procesie produkcji cukierniczej.
- Opracowują projekty dekoracji wyrobów cukierniczych.
- Dobierają surowce i półprodukty do dekoracji wyrobów cukierniczych. 
- Posługują się sprzętem i urządzeniami cukierniczymi do dekorowania wyrobów cukierniczych.
 
 
Zawód - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 
Nowy kierunek  dla  uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim,  również  z dodatkowymi  niepełnosprawnościami.
Uczniowie w trakcie zajęć:
- Przygotowują pomieszczenia hotelowe do przyjęcia gości – wykonują prace porządkowe.  
- Wykonują prace pomocnicze związane z obsługą gości.
- Stosują sprzęt, środki i urządzenia do utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach gastronomii hotelowej.
- Wykonują prace porządkowe w kuchni i na zapleczu, prace związane z myciem naczyń i sprzętu kuchennego.
- Wykonują prace pomocnicze związane z przygotowaniem sali do obsługi konsumentów.  
- Wykonują prace pomocnicze wokół obiektów hotelowych
- Wykonują czynności związane z pielęgnacją roślin i terenów zielonych z użyciem narzędzi i sprzętu ogrodniczego.
 
 
Aby zobaczyć prezentację o Zasadniczej Szkole Zawodowej kliknij TUTAJ!
 
Zdjęcia z Targów Szkół Zawodowych - Kliknij TUTAJ!