00 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zamościu - Uczniowie niemówiący

AAC

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji ( alternative and augmentative communication – AAC).

 

Czytaj więcej: AAC

Obchody AAC

Obchody Międzynarodowego Miesiąca Alternatywnych i Wspomagających Metod Porozumiewania się.

Czytaj więcej: Obchody AAC