Program „Przyjaciele Zippiego”

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.
Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich dzieci.

Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.

Cele poszczególnych części są następujące:

Część I: Uczucia

Doskonalenie u dzieci zdolności rozpoznawania uczuć i określanie strategii radzenia sobie
z nimi.

Część II: Komunikacja

Doskonalenie u dzieci zdolności komunikowania uczuć.

Część III: Nawiązywanie i zrywanie więzi

Doskonalenie u dzieci zdolności nawiązywania przyjaźni oraz radzenia sobie z odrzuceniem
i samotnością.

Część IV: Rozwiązywanie konfliktów

Doskonalenie u dzieci zdolności rozwiązywania konfliktów.

Część V: Przeżywanie zmiany i straty

Doskonalenie u dzieci zdolności radzenia sobie ze zmianą i stratą.

Część VI: Dajemy sobie radę

Doskonalenie u dzieci umiejętności wykorzystywania rozmaitych strategii radzenia sobie
w różnych sytuacjach.

Realizując zajęcia, nie mówimy dzieciom, co mają robić, ani: "To rozwiązanie jest dobre,
a tamto złe". Natomiast zachęcamy dzieci do analizowania sytuacji życiowych
i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach.

Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

 

przyzipego