Alpaki - Uczą i Bawią Dzieciaki

Alpaki - Uczą i Bawią Dzieciaki

 

1

 

Innowacja pedagogiczna metodyczno - organizacyjna realizowana jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zamościu od października 2019 roku. Prowadzona jest z uczniami klasy 2A i 3bA szkoły podstawowej, pod opieką wychowawców: Agnieszki Janigi, Bożeny Gil i Katarzyny Wróblewskiej.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem podczas pobytu w gospodarstwie   przygotowywali pożywienie, karmili i pielęgnowali zwierzęta. Podczas wyjazdów dzieci miały możliwość przebywania z alpakami - głaskania ich oraz oswajania się z nimi. Zajęcia z alpakoterapii pozytywnie wpływają na zachowanie i właściwą samoocenę uczniów. Pozwalają budować poprawne relacje w grupie rówieśniczej. Zauważalne jest zmniejszenie zachowań trudnych i zakłócających u uczniów z autyzmem.

2

Realizacja innowacji Alpaki - Uczą i Bawią Dzieciaki jest możliwa dzięki działalności dobroczynnej Fundacji PKO Banku Polskiego, która jest darczyńcą naszych podejmowanych działań.

 

3

 

4

 

5

 

6