Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?

Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?

 

Projekt edukacyjny zapewnia dzieciom dobry start w życiu. Kształtuje ich kompetencje społeczne. Uczy nawiązywania relacji z innymi, empatii, świadomości własnych emocji czy dobrej współpracy z innymi. Są to kluczowe umiejętności w życiu każdego człowieka. Dzięki udziałowi w programie uczniowie nauczą się, jak pracować w zespole, twórczo myśleć, nazywać emocje oraz komunikować się ze sobą.

CELE PROGRAMU:

  • realizacja celów edukacji wczesnoszkolnej
  • rozwijanie u uczniów kreatywnego myślenia,
  • rozpoznawanie własnych emocji i sposobu ich wyrażania,
  • kształtowanie umiejętności pracy zespołowej i nawiązywania relacji.

Etapy:

1. Realizacja 2 scenariuszy wybranych spośród poniższych propozycji:


2. Do 20 maja, zrealizowanie 6 scenariuszy kompetencyjnych  (praca z zestawem edukacyjnym):

Materiały dla uczestników:

  • pakiet powitalny dla nowych uczestników (tabliczka oraz indeksy dla uczniów do notowania postępów w projekcie),
  • list do dyrekcji szkoły informujący o Twoim udziale w projekcie,
  • artykuły specjalistyczne (strefa wiedzy dla nauczyciela) i inne materiały dydaktyczne, w tym filmy,
  • certyfikat dla nauczyciela, dyplom dla klasy oraz dyplom uczestnictwa dla uczniów do pobrania po zakończeniu projektu.