Program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka” dla klas  1-3 szkoły podstawowej

 

CELE PROGRAMU:

  • Edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole.
  • Wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia.
  • Edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.
  • Zwrócenie uwagi nauczycieli nauczania początkowego oraz dyrektorów szkół na konieczność edukowania dzieci w szeroko rozumianej tematyce bezpieczeństwa.

Przekazywanie treści edukacyjnych poprzez techniki szybkiego uczenia się.

  1. Bezpieczeństwo W SZKOLE I NA WYCIECZCE
  2. Bezpieczeństwo NA DRODZE
  3. Bezpieczeństwo W DOMU
  4. Bezpieczeństwo W INTERNECIE

CZAS TRWANIA PROGRAMU

Program będzie trwał od 02.09.2019 roku do 28.02.2020 roku.

Program zakończy się przeprowadzeniem Testu Bezpieczeństwa online dla każdego ucznia klas 1-3 oraz uzupełnienie ankiety podsumowującej Program przez koordynatora p. Jadwigę Mierosławską.