KAMERTONY

KAMERTONY

Wykorzystanie kamertonów do pracy z dziećmi i młodzieżą
z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Organizacyjno- metodyczna

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna w Zamościu

Autorki: Wioletta Witkowska, Dorota Ossowska
Temat:KAMERTONY Wykorzystanie kamertonów do pracy z dziećmi i młodzieżą
z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
.

Data wprowadzenia innowacji: 01.10.2019r.

Data zakończenia innowacji: 25.06.2020r.

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klas: 6A/sp, grupa uczniów z klasy 8a/sp, 3A SPdP, 2A/sp. Metoda kamertonów będzie wykorzystywana podczas zajęć rozwijających kreatywność,
zajęć rewalidacyjnych rozwijająco- usprawniających i zajęć tanecznych (z dyspozycji dyrektora).
                                                                                              

         Terapia kamertonami to metoda pracy z dźwiękiem- muzykoterapii dogłebnej -komórkowej przywracająca zdrowie fizyczne i psychiczne falami dźwiękowymi kamertonów. Stosowana profilaktycznie utrzymuje w zdrowiu cały organizm, nadaje umysłowi wyciszenie, przynosi ukojenie, spokój i poczucie wewnętrznej radości.

Cele:

-wprowadzenie dziecka w stan relaksacji

-stworzenie poczucia bezpieczeństwa

-rozwój intuicji i wyobraźni

-przygotowanie ucznia do kontaktu z muzyką, jej odbiorem, ukierunkowanie jego działań twórczych, pomoc w rozumieniu i przeżywaniu świata dźwięków, rytmu
-wyciszenie negatywnych emocji

-podwyższenie zdolności uczenia się

Metody pracy:

Praktycznego działania- ekspresyjne- granie koncertów na kamertonach

-technika oczyszczająco- regulująca- zestaw 8 KAMERTONÓW skali diatonicznej

-technika kwinty czystej- KAMERTON C 256 Hz i G 384 Hz

-Technika interwałowa

Metody twórcze stosuje się podczas kreatywnego rozwiązywania zadań wyznaczonych przez nauczyciela. Polegają one na improwizacji ruchu przy muzyce, tworzeniu muzyki (melodii, akompaniamentu). Metody te wykorzystuje się w celu rozwinięcia fantazji uczniów, a także stworzenia im warunków do ekspresji muzycznej oraz twórczego muzykowania.

Przewidywane efekty oddziaływań:

a. dla uczniów

-wyciszenie negatywnych emocji

- zrelaksowanie

-zwiększenie skupienia uwagi

-wydłużenie czasu koncentracji

-nabycie umiejętność właściwego trzymania kamertonów, wydobywania dźwięków podczas gry na tym instrumencie

b. dla nauczycieli

-wykorzystanie podczas zajęć kamertonów w celu wyciszenia uczniów, zrelaksowania
i zachęcenie do dalszej pracy

c. dla szkoły

-podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez stosowanie nowych metod pracy z uczniami

Ewaluacja innowacji:

Obserwacja uczniów podczas zajęć.

Wywiad z uczniami, rodzicami i nauczycielami.