„Mój miś i ja”

„Mój miś i ja” Projekt edukacyjny obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia

 

Realizowany od 25.11.2019r. do   29.11.2019r.

CELE PROGRAMU:

• włączenie uczniów w obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia

• zapoznanie z historią powstania pluszowego misia

• stworzenie sytuacji edukacyjnych służących aktywizowaniu dzieci i rozwojowi ich zdolności manualnych i artystycznych

• rozwijanie zainteresowania książką

• wzbogacanie wiedzy na temat niedźwiedzi i misiów- postaci książkowych i bajkowych

• kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania zwierząt, zabawek i książek

• integracja uczniów wszystkich grup poprzez aktywne uczestnictwo we wspólnej uroczystości

Tematyka:

  1. 1.WIELKA WYPRAWA ŚLADAMI KUZYNÓW PLUSZOWEGO MISIA –   „OTO MIŚ, PLUSZOWY MIŚ”
  2. 2.Z WIZYTĄ U BRUNATNEGO NIEDŹWIADKA
  3. 3.MISIE Z GORĄCEGO KRAJU I TE Z KRAINY ŚNIEGÓW
  4. 4.CO LUBI MIŚ, A CO JEGO PRZYJACIELE?
  5. 5.PODSUMOWANIE - CZY JESTEM PODOBNY DO MOJEGO MISIA?