REALIZACJA PROJEKTU „MÓJ CZAS – NASZ CZAS”

Podstawowym celem naszych oddziaływań jest:
a) rozwijanie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych:
b) podniesienie poziomu samooceny i samoakceptacji uczniów poprzez rozwijanie uzdolnień, osiąganie sukcesu;
c) nauka odreagowania napięcia emocjonalnego w sposób aprobowany społecznie;
d) konstruktywne spędzanie czasu wolnego;
e) pełniejsza integracja ze środowiskiem społecznym.

Głównymi zadaniami będą:
• plenerowa zabawa integracyjno-sprawnościowa dla uczniów SOSW i chętnych rodziców oraz zaproszonych uczniów z Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Zamościu oraz Zespołu Szkół Nr 5 w Zamościu
• udział uczniów SOSW w warsztatach i koncertach rozwijających ich zainteresowania i umiejętności:
- warsztaty cyrkowe – grupa Utopia;
- koncert uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Szymanowskiego;
- pokaz i warsztaty copoeira – p. Emil Rafalski;
- pokaz Hip Hop – p. Norbert Kowalczuk;
- warsztaty muzyczne – Akademia Rozwoju Talentów „Violinki";
- pokaz i warsztaty taneczne Szkoła Tańca M. & J. Myka.
• konkurs plastyczny pod hasłem „Mój czas – nasz czas" dla uczniów SOSW:
• spotkanie podsumowujące z udziałem rodziców uczniów oraz gości

W wyniku podejmowanych działań planujemy uzyskać następujące rezultaty:
• podniesienie poziomu samooceny, samoakceptacji – rozwijanie wiary we własne możliwości;
• nabycie umiejętności odreagowania nieprzyjemnych emocji;
• nauka spędzania czasu w sposób ciekawy, umożliwiający wyrażania siebie;
• pełniejsza integracja ze społecznością;
• zmiana postrzegania osoby niepełnosprawnej przez społeczność lokalną.