WARSZTATY MUZYCZNE PROWADZONE METODĄ SUZUKI

Dnia 18 września odbyły się warsztaty muzyczne dla przedszkola i klas I –III szkoły podstawowej prowadzone metodą Suzuki przez panią Katarzynę Puzio z Akademii Rozwoju Talentów „Violinki".
Bawiliśmy się się w rytm muzyki, poznaliśmy instrumenty muzyczne, słuchaliśmy o pracy muzyka. Metoda Suzuki zakłada, że dzieci od najmłodszych lat w naturalny sposób przejawiają potrzebę kontaktu z muzyką, przeżywają i wyrażają ją ruchem. Najmłodsi poprzez ciągłe słuchanie, naśladowanie i doskonalenie uczą się gry na instrumencie, ale przede wszystkim stają się wrażliwymi, dobrymi ludźmi o pięknym wnętrzu.

Obraz 133

Obraz 147