„Zawsze niech będzie…” Podsumowanie

IMG 8655mmm

Uroczyste podsumowanie
XVIII Wojewódzkiego Konkursu Twórczości 
„Zawsze niech będzie…” 
 

17 maja 2019r. w naszym Ośrodku odbyło się uroczyste podsumowanie XVII Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie...". 

Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem" oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zamościu. 

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół, placówek kulturalno-oświatowych oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej z terenu województwa lubelskiego. 

Głównym celem Konkursu jest propagowanie idei integracji z osobami niepełnosprawnymi poprzez różne formy twórczości oraz wspólną prezentację osiągnięć.
Formuła konkursu oraz różnorodność form (plastyczna, literacka, muzyczna) pozwalają organizatorom wcielić w życie myśl C. Freinet′a „...starajcie się, aby dziecko zawsze miało okazję do jakiegoś sukcesu..." i umożliwić wszystkim uczestnikom - niepełnosprawnym i zdrowym - osiągnięcie sukcesu na miarę talentu i możliwości każdego z nich. Ponadto uczestnicy konkursu poprzez swoją twórczość dzielą się postrzeganiem i doświadczaniem otaczającej rzeczywistości, a tym samym umożliwiają nam dorosłym, otoczeniu, środowisku wejrzenie w ich świat – świat pasji, marzeń, wyobrażeń, przeżyć i trosk. 

Cyklicznie od 18 lat, każdą edycję Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie..." kończy uroczyste podsumowanie, połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej. Na wystawie przedstawione są nagrodzone, wyróżnione prace plastyczne, teksty literackie, a także zdjęcia laureatów z przesłuchań muzycznych. Wystawa prezentowana jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz towarzyszy Regionalnemu Przeglądowi Artystycznemu Osób Niepełnosprawnych pod hasłem: „Co nam w duszy gra..." organizowanemu w instytucjach kulturalnych miasta. 

Do udziału w edycji XVIII Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie..." zgłosiło się 434 uczestników z 67 placówek, przygotowanych przez 94 nauczycieli, terapeutów i instruktorów. Łącznie w osiemnastu edycjach Konkursu rywalizowało 8882 uczestników.

 

Galeria zdjęć - kliknij TUTAJ!