Konkurs "Zdrowa szkolna kuchnia"

Sprawozdanie ze szkolnego konkursu

Dnia 6 maja 2015r.  w naszym Ośrodku   odbyła się II edycja szkolnego konkursu kulinarnego „Zdrowa szkolna kuchnia”.  Organizatorem konkursu, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczniów, byli: Podolak M. , Litwińczuk A., Rawska A., Kiszka K. W konkursie udział wzięło 8 zespołów dwuosobowych reprezentujących wszystkie klasy szkoły przysposabiającej do pracy.   

Celem konkursu było doskonalenie umiejętności kulinarnych uczniów oraz promowanie wśród młodzieży zdrowych nawyków żywieniowych.  Konkurs przebiegał w dwóch etapach: teoretycznym i praktycznym. Zadaniem uczestników było  przygotowanie SAŁATKI RYŻOWEJ według receptury oraz udzielenie odpowiedzi na 2 pytania z dziedziny kulinarnej.      

Uczniowie byli oceniani przez komisję w skład, której wchodzili: wice dyr. I. Szczęśniak, B. Sitarz i T. Baran. Prezentowaną potrawę komisja oceniała pod  kątem organizacji stanowiska pracy, bhp , smaku i estetyki podania.  Komisja wyłoniła zwycięzców konkursu:

  1. I miejsce z ilością 34 pkt otrzymały drużyny z klas 1A i 3B
  2. II miejsce z ilością 33 pkt otrzymały drużyny z klas 2A i 2C-3A
  3. III miejsce z ilością 30 pkt otrzymały drużyny z klas 2D-3C i 3E
  4. Wyróżnienia za wytrwałość i duży wysiłek włożony w wykonanie zadania otrzymały drużyny z klas 1C i 3D.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Dziękuję nauczycielom za wkład pracy włożony w przygotowanie konkursu.

Marzenna Podolak

1

2

3

4

5

6

7

8