,,Matematyczny czar par”

W dniu 14 maja 2015r. w naszym Ośrodku odbył się konkurs wiedzy matematycznej pt. ,,Matematyczny czar par” dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Gościliśmy uczniów z Hrubieszowa oraz Tomaszowa Lubelskiego. Uczniowie w dwuosobowych drużynach rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności, obejmujące treści nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum. Musieli wykazać się sprawnymi umiejętnościami rachunkowymi i wiadomościami z geometrii. 

Uczniowie z naszego Ośrodka drużynowo zajęli II miejsce.

W nagrodę otrzymali dyplomy i matematyczne upominki. 

 

Obraz 025

 

Obraz 026

 

Obraz 033