Trzymaj Formę

IMG0111logo

 

W II semestrze roku szkolnego 2014/2015  klasy V i VI szkoły podstawowej oraz klasy I – III gimnazjum przystąpiły do realizacji zadań w ramach  IX edycji Ogólnopolskiego Programu „Trzymaj Formę”.

Program „Trzymaj formę" współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. 

Hasłem przewodnim IX edycji było – „Rodzino, Trzymaj Formę!”

Podczas realizacji programu uczniowie pogłębiali wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, obliczali swoje BMI, poznali znakowanie produktów żywnościowych, sporządzali zdrowe posiłki, malowali plakaty, wykonywali gazetki, brali udział w wycieczce.

Uczniowie jako uczestnicy i ambasadorzy programu przekazywali zdobytą wiedzę rodzicom/ opiekunom, mobilizując domowników do wspólnych działań na rzecz zdrowia.

Dnia 27.05.2015 r zakończyliśmy realizację projektu w ramach IX edycji programu „Trzymaj formę”.Uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami przygotowali inscenizacje „Ekologiczny Teleekspress” w którym podsumowali  realizacje programów profilaktycznych

zdrowotno- ekologicznych realizowanych w Ośrodku „Trzymaj formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” i „Nie pal przy mnie proszę”.

 

Zdjęcia zamieszczamy w naszej galerii. Kliknij TUTAJ!

Kliknij TUTAJ! aby pobrać prezentację.