Projekt edukacyjny „Zamość pełen skarbów”.

Wybór tematyki projektu edukacyjnego i jego realizacja była odpowiedzią na zainteresowanie młodzieży geocachingiem, jako  nowatorską formą aktywnej turystyki  połączonej z zabawą w poszukiwanie skarbów. Uczniowie klasy 2 a  gimnazjum, już wcześniej,  podczas wędrówek po różnych regionach Polski, mieli okazję zetknięcia się z geocachingiem i ten sposób  poznawania miejsc i zabytków  poprzez działanie, połączone z emocjonującą przygodą,  przynosiła większe efekty niż przekaz przewodnika. 

Korzystając z serwisu Geocaching Polska, uczniowie zwrócili uwagę, że w Zamościu jest zarejestrowana tylko jedna skrzynka. Zaproponowali, aby włączyć nasze miasto w  tę międzynarodową grę terenową i dlatego  postanowili,  że podejmą się przygotowania i rozmieszczenia cachy w atrakcyjnych miejscach w obrębie Starego Miasta.

W tym celu został opracowany projekt edukacyjny  który zyskał aprobatę rodziców i akceptację rady pedagogicznej. Realizowany był w terminie 01. 03. – 24.05. 2016 r. przez uczniów klasy 2a oraz ucznia klasy 3a gimnazjum.

 

Prezentacja do pobrania - Kliknij TUTAJ!