Otwarcie boiska wielofunkcyjnego

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu 26.10.2016 r.

Historia boiska

W 2014 r. w ramach  funduszu Budżet Obywatelski Urzędu Miasta Zamość zgłoszono z Osiedla Karolówka projekt budowy boiska wielofunkcyjnego o wartości 100 000 zł. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu. Podczas zebrania mieszkańców projekt został wybrany do realizacji.

Inwestycję prowadził  Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zamość. Boisko zostało oddane do użytku w listopadzie 2015 r.

W 2016 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wykonał prace ułatwiajace utrzymanie bioska w dobtym stanie technicznym. Wybrukowano pas okalający i  strefę dojścia. Przewodnicząca Zarządu Osiedla Karolówka wystarała się o założenie dwóch refletorów oświetlajacych boisko.  

Korzyści dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu
- miejsce do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego z wykorzystaniem kilku funkcji boiska,

- miejsce do prowadzenia zajęć rekreacyjnych i uroczystości Ośrodka,

Korzyści dla mieszkańców Osiedla Karolówka

- miejsce do gier zespołwowych dla społeczności lokalnej w dni wolne od nauki szkolnej, popołudnia,

- zmniejszenie trudnych zachowań młodzieży.

 

Zdjęcia z boiska zamieszczamy w naszej galerii. Kliknij TUTAJ!