Bezpieczna +

PROGRAM BEZPIECZNA+

„Bez barier – razem można więcej”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu  zaprosił nasz Ośrodek oraz Stowarzyszenie „Otwarte Serca” do udziału w programieBEZPIECZNA+.
Celem programu było
podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole, promowanie aktywności uczniów, rozwijanie  ich umiejętności komunikacyjnych, kształtowanie więzi interpersonalnych. Ważnym elementem programu była także integracja uczniowska, włączanie do aktywności ruchowej uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przeciwdziałanie agresji rówieśniczej w tym kształtowanie empatii oraz integrowanie społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym.

W ramach projektu „Bez barier – razem można więcej” został opracowany program aktywności fizycznej „Ale jazda” obejmujący 8 godzin zajęć dla dwóch grup uczniów ze szkół i stowarzyszenia. Zajęcia odbywały się w naszej szkole oraz na na terenie ZSP Nr 2 gdzie uczniowie udali się pod opieką p. Ilony Lewickiej i p. Michała Toczyńskiego.
Wspólne zajęcia były doskonałą okazją do przełamania barier, poznania siebie nawzajem, nawiązania bliższych kontaktów.Zakupiony sprzęt rekreacyjny posłużył do nauki jazdy i do przeprowadzenia konkursów sportowych. Deskorolki elektryczne wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród uczniów, którzy po raz pierwszy mieli kontakt z takim sprzętem.

Kolejnym wspólnym działaniem była realizacja  programu pt. „Jemy też oczami”.  polegającego na wspólnej nauce wykonywania dekoracji potraw i składania serwet.
Na zajęcia uczniowie kilkakrotnie udali się do ZSP Nr 2 w Zamościu pod opieką p. Wioletty Witkowskiej. Młodzież wspólnie wykonywała aranżacje dekoracji z warzyw i owoców oraz uczyła się różnymi sposobami składać serwety.Spotkania miały na celu nie tylko rozwijanie umiejętności manualnych i poczucia estetyki uczniów, ale przede wszystkim pobudzenie empatii i komunikacji oraz budowanie więzi emocjonalnych.

6 grudnia 2017r. odbyło się spotkanie podsumowujące działania programu w tym mikołajkowe zawody sportowe na deskorolkach elektrycznych. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję zdobyć dyplomy, medale, nagrody rzeczowe.

Współpraca nie  zakończyła się z końcem projektu ale będzie kontynuowana w przyszłości…

 

Zdjęcia zamieszczamy w naszej galerii - kliknij TUTAJ!