Konkurs „Matematyczny zawrót głowy”

W dniu 25 kwietnia 2018 roku na ternie naszej placówki został zorganizowany i przeprowadzony konkurs matematyczny, którego uroczystego otwarcia dokonała pani dyrektor Barbara Grądkowska. Uczestnikami konkursu byli uczniowie z klas: czwartej, szóstej, siódmej ze Szkół Podstawowych oraz ostatnich klas gimnazjalnych z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim. Uczniowie do naszej placówki przyjechali z Włodawy i Hrubieszowa. Celem zmagań matematycznych było:

  • rozwijanie zainteresowań matematycznych;
  • rozbudzanie logicznego myślenia;
  • doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy w zadaniach praktycznych;
  • kształcenie umiejętności współdziałania w grupie;

         Podczas zmagań uczestnicy mieli do rozwiązania dwanaście zadań łamigłówkowych, których kolejność była losowana przez nich oraz jedno zadanie z treścią. Stopień trudności zadań był zróżnicowany i dostosowany do możliwości intelektualnych uczniów, a nad przebiegiem konkursu czuwała powołana komisja. Poziom zmagań był wyrównany i komisja przyznała wszystkim pierwsze miejsca. Każda placówka otrzymała pamiątkowy dyplom, a uczniowie i ich opiekunowie otrzymali drobne upominki.

 

Zdjęcia zamieszczamy w naszej galerii - kliknij TUTAJ!