2015/2016

ztu2

„WARTO POMAGAĆ, BO RAZEM LEPIEJ”

Projekt finansowany ze środków:

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych lub Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach zadania: udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach informacyjno – edukacyjnych oraz organizacja lokalnych kampanii

przy wsparciu

Stowarzyszenia na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem”

Nauczyciele angażujący się w realizację działań kampanii w roku szkolnym 2015/2016:

 • Katarzyna Bartosiewicz – koordynator
 • Beata Bober
 • Aleksandra Małecka-Jabłońska
 • Monika Greluk
 • Agata Kotowska
 • Ewelina Ciechan
 • Beata Karpińska

Podstawowym celem naszych oddziaływań było:

 • rozwijanie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych:
 1. podniesienie poziomu samooceny i samoakceptacji uczniów poprzez rozwijanie poczucia bycia potrzebnym;
 2. podniesienie poziomu empatii wobec osób z najbliższego i dalszego środowiska;
 3. nauka odreagowania napięcia emocjonalnego w sposób aprobowany społecznie (organizowanie akcji, wymagających wyzwalania dużego zaangażowania dzieci i młodzieży);
 4. konstruktywne spędzanie czasu wolnego z poczuciem dobrze wykorzystanego czasu;
 5. pełniejsza integracja ze środowiskiem społecznym.

GŁÓWNE ZADANIA

 • POWOŁANIE SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU (SKW) – we wrześniu odbyło się spotkanie kandydatów na wolontariuszy SOSW. Młodzież została poinformowana o tym, kim jest wolontariusz, na czym polega jego działalność. Kandydaci zapoznali się z regulaminem SKW. Uczniowie mieli także możliwość spędzenia mile czasu we własnym gronie bawiąc się w przygotowane gry i zabawy integracyjne, ogólnie do SKW zapisało się 17 wolontariuszy, w ramach SKW młodzież realizuje następujące zadania:

ü  pomoc starszej pani w różnych obowiązkach: trzepanie dywanów, robienie zakupów;

ü  pomoc na świetlicy szkolnej: zabawy z młodszymi dziećmi, odprowadzanie dzieci do klas, pomoc w czynnościach samoobsługowych, itp.

ü  prace porządkowe na terenie SOSW (świetlica, korytarz);

ü  spacery z uczniami klas młodszych – opieka, wspólne rozmowy;

 • KONKURS PLASTYCZNY „WARTO POMAGAĆ, BO RAZEM LEPIEJ” dla uczniów w następujących grupach wiekowych:

I grupa – dzieci z Przedszkola Nr 3 Specjalnego i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 11 Specjalnej (osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz klasa Ia – IIa – IIIa SP);

II grupa – uczniowie Gimnazjum Nr 8 Specjalnego (osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym), uczniowie klasy IVa – Va – VIa SP oraz uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy;

 • ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM w klasach: I, II, III gimnazjum (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) oraz I, II, III ZSZ pt. Na czym polega pomaganie, czym jest wolontariat?
 • ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCAMI KLAS (ODDZIAŁY JAK WYŻEJ) – przygotowanie uczniów do prowadzenia zabaw dla dzieci z uwzględnieniem wieku, niepełnosprawności w ramach konkursu zadaniowego;
 • KONKURS ZADANIOWY DLA KLAS „WARTO POMAGAĆ, BO RAZEM LEPIEJ” - dla uczniów Gimnazjum Nr 8 Specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 Specjalnej – celem konkursu było zorganizowanie wraz z wychowawcą ciekawych zabaw dla dzieci korzystających z zajęć świetlicowych;
 • UROCZYSTOŚĆ PODSUMOWUJĄCA PROJEKT: podczas uroczystości odbyło się rozdanie nagród dla laureatów konkursu plastycznego oraz dyplomów dla wolontariuszy. Gościem honorowym był przedstawiciel Wydziału Spraw Obywatelskich i Interwencji Kryzysowej Urzędu Miasta Zamość p. Katarzyna Bednarczuk. Cała społeczność szkolna poznała realizowane podczas projektu zadania, które zostały umieszczone w prezentacji multimedialnej.
 • WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH UCZNIÓW NA TERENIE OŚRODKA ORAZ PARAFII RZYMSKO – KATOLICKIEJ PW. ŚW. BOŻEJ OPATRZNOŚCI W ZAMOŚCIU

Termin i miejsce realizacji zadania

Czas realizacji: wrzesień – grudzień 2015 r.

Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu