2017/2018

ztu2

NA SKRZYDŁACH PRZYJAŹNI - PRZYJACIELA MAM

Projekt finansowany ze środków:

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach zadania: udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach informacyjno – edukacyjnych oraz organizacja lokalnych kampanii

Nauczyciele angażujący się w realizację działań kampanii w roku szkolnym 2017/2018:

 • Agnieszka Mazur - koordynator
 • Dorota Koczułap
 • Magdalena Romańczuk
 • Joanna Sudołowicz

Podstawowym cele naszych oddziaływań:

 • nauka czerpania przyjemności ze spędzania czasu wolnego w gronie rodziny, przyjaciół
  i znajomych;
 • tworzenie i przyjmowanie norm funkcjonowania w grupie, praca nad swoimi zachowaniami, nieakceptowanymi przez grupę;
 • rozwijanie umiejętności wyboru konstruktywnej formy spędzania czasu wolnego;
 • podniesienie poziomu empatii wobec osób z najbliższego i dalszego środowiska;
 • podniesienie poziomu samooceny i samoakceptacji;
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych, rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz kontroli własnych zachowań;
 • kształtowanie umiejętności wyrażania i przekazywania potrzeb, emocji, myśli, pragnień
  i woli;
 • rozwijanie umiejętności bycia asertywnym;
 • pełniejsza integracja ze środowiskiem społecznym.

GŁÓWNE ZADANIA

 • cykl zajęć w klasach prowadzonych przez psychologa i pedagoga szkolnego „Przyjaźń niejedno ma imię”
 • konkurs plastyczny (techniki płaskie i przestrzenne) dla dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia do świetlicy szkolnej „Czas dla Przyjaciela”
 • zajęcia ułatwiające integrację oraz rozwijające zainteresowania z wykorzystaniem pedagogiki zabawy dla 3 grup wiekowych na świetlicy szkolnej – „Dobrze być razem”
 • warsztaty dla rodziców w ramach „Szkoły rodziców” - „ Rodzina – szczególni przyjaciele”
 • spotkanie podsumowujące: wręczenie nagród zwycięzcom konkursu plastycznego, przedstawienie prezentacji multimedialnej z realizacji zadań
 • pokonkursowa wystawa prac

Czas realizacji: wrzesień – listopad 2019 r.

 1. 1)termin i miejsce realizacji zadania

październik 2017 – I połowa grudnia 2017 r.