2018/2019

ztu2

WIERZĘ W SIEBIE -  DBAM O SIEBIE

Projekt finansowany ze środków:

 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach zadania: udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach informacyjno – edukacyjnych oraz organizacja lokalnych kampanii

przy wsparciu

Stowarzyszenia na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem”

Nauczyciele angażujący się w realizację działań kampanii w roku szkolnym 2018/2019:

 • Katarzyna Bartosiewicz – koordynator
 • Ferenc Jolanta
 • Greluk Monika
 • Kotowska Agata
 • Małecka – Jabłońska Aleksandra
 • Margol Elżbieta
 • Mazur Agnieszka
 • Sołoducha Agata
 • Witkowska Wioletta
 • Welcz Elżbieta

Podstawowym celem naszych oddziaływań było:

 1. zwiększenie dbałości o wygląd zewnętrzny, w tym higienę osobistą,
 2. podnoszenie poziomu poczucia własnej wartości;
 3. wyposażenie w wiedzę i praktykę z zakresu zdrowego odżywania się, dbania o swój wygląd oraz wpływu tych umiejętności na dobre samopoczucie (fizyczne i psychiczne);
 4. doskonalenie umiejętności kultury bycia/zachowania się oraz korzystania z urządzeń treningowych i sprzętu w salach fitness poprzez obcowanie z pełnosprawnymi uczestnikami;
 5. zachęcanie młodzieży do aktywnego włączania się w podejmowane działania.

GŁÓWNE ZADANIA

 • „WIEM, ŻE POTRAFIĘ” – WARSZTATY mające na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości prowadzone przez psychologa, pedagoga szkolnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim klas: 6a, 7a i 8a SP oraz wychowanków świetlicy;
 • „TAKI JESTEM I LUBIĘ SIEBIE (AUTOPORTRET)” – KONKURS PLASTYCZNY dla chętnych uczniów klas 1 – 8 SP; czas wykonywania prac – od 1 października do 20 listopada; na konkurs wpłynęło łącznie 72 prace, jury wyłoniło zwycięzców: 4 prace nagrodzono i 6 wyróżniono;
 • „JESTEM THE BEST” – KONKURS DLA KLAS (GRUPOWY) na przygotowanie stylizacji dostosowanej do okoliczności i figury (zgodnie z regulaminem). Młodzież przygotowała ciekawe stroje i wszyscy kreatywnie zaprezentowali się. Wielu z nas robiło sobie potem zdjęcia na czerwonym dywanie. Dobrze czasem stanąć w blasku fleszy….

 Łącznie w konkursie wzięło udział 8 klas;

 • „ZDROWO I STYLOWO” – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA na temat zdrowego odżywiania, znaczenia aktywności fizycznej i ich wpływu na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka, skierowana do uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia, ZSZ, SPdP, SP, klas gimnazjalnych (z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) i wybranych uczniów z oddziałów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • Rodzice otrzymali ulotki informacyjne na temat zdrowego odżywiania i znaczenia aktywności fizycznej w życiu człowieka;
 • „RZEŹBIMY CIAŁO” – CYKL ZAJĘĆ NA SIŁOWNI realizowanych w ramach wyjść do OSiR- u dla uczniów 3As, 3Bg;
 • „PODKREŚLAMY NASZE PIĘKNO” – przeprowadzono spotkania z kosmetyczkami, fryzjerkami, stylistkami dla uczniów klasy ZSZ, Branżowej Szkoły I Stopnia, SPdP, SP – oddziały gimnazjalne i klasy: 7a, 8a, podczas spotkań młodzież uczyła się dbać o włosy, dłonie, paznokcie… krótko mówiąc jak być pięknym i zadbanym na co dzień;
  • „TANECZNYM KROKIEM… DROGA DO SUKCESU” – CYKL ZAJĘĆ TANECZNYCHrealizowanych podczas:

- przerw śródlekcyjnych /15min./ w każdą środę i czwartek w czasie trwania projektu dla wszystkich chętnych uczniów SOSW,

- zajęć wychowania fizycznego dla klas 1-3 SP;

 • „WIERZĘ W SIEBIE I DBAM O SIEBIE” – SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE: podczas uroczystości zwycięzcom konkursów zostały wręczone nagrody, młodzież zaprezentowała układ taneczny, przygotowano wystawę prac plastycznych – w spotkaniu wzięła udział cała społeczność szkolna;
 • WYJŚCIE DO KINA NA FILM „DZIADEK DO ORZECHÓW I CZTERY KRÓLESTWA” w dniu 11.12.2018 r. dla uczniów klas biorących udział w konkursie kreatywnym „Jestem the BEST”.

Termin i miejsce realizacji zadania

Czas realizacji: 26 wrzesień – 30 listopad 2018 r.