2019/2020

ztu2

ZNAJOMOŚĆ SIBIE - DROGĄ DO SUKCESU

Projekt finansowany ze środków:

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach zadania: udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach informacyjno – edukacyjnych oraz organizacja lokalnych kampanii

przy wsparciu

Stowarzyszenia na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem”

Nauczyciele angażujący się w realizację działań kampanii w roku szkolnym 2019/2020:

 • Bartosiewicz Katarzyna – koordynator
 • Greluk Monika,
 • Mazur Agnieszka,
 • Sołoducha Agata,
 • Grechuta Edyta,
 • Jabłońska-Małecka Aleksandra,
 • Podolak Marzenna,
 • Kotowska Agata,
 • Welcz Elżbieta,
 • Margol Elżbieta,
 • Gontarz Magdalena

Podstawowe cele naszych oddziaływań:

 • pomoc młodzieży w samopoznaniu swoich uzdolnień, rozwoju zainteresowań i kształtowaniu motywacji do podejmowania działań w obszarze samorozwoju i samorealizacji,
 • ćwiczenie rozwijania u uczniów chęci poszukiwania zdolności, pasji,
 • kształtowanie u młodzieży umiejętności pozytywnej autoanalizy i odnajdywania w sobie mocnych stron,
 • rozwijanie umiejętności pozytywnego myślenia i pokonywania przeszkód,
 • nauka kształtowania swojej przyszłości w oparciu o zawody współczesne i dawne,
 • zainteresowanie specyfiką pracy wybranych grup zawodowych,
 • poznanie możliwości planowania swojej kariery zawodowej,
 • aktywne i kreatywne włączanie się adresatów w podejmowane działania, co zapewni im poczucie dobrze, owocnie spędzonego czasu,
 • wyposażenie rodziców w wiedzę dotyczącą roli pozytywnego myślenia i pozytywnej postawy wobec siebie i dziecka jako elementu wspierającego w dążeniu do celu,
 • zaznajamianie rodziców z czynnikami wzmacniającymi i hamującymi rozwój motywacji u dziecka.

GŁÓWNE ZADANIA

 • KONKURS GRUPOWY „TACY JESTEŚMY! TO LUBIMY!” uczniowie chętnych klas przygotowali prezentacje multimedialne na temat swoich zainteresowań i uzdolnień – na konkurs wpłynęło 13 prac na bardzo wysokim poziomie
 • KONKURS ZESPOŁOWY „MIĘDZY MARZENIEM A PLANEM” (oferta kampanii ZTU) – w ramach konkursu została przygotowana jedna praca, która została przesłana na dane organizatora
 • ZAJĘCIA W KLASACH Z DORADCĄ ZAWODOWYM – młodzież uczestniczyła w zajęciach poruszających następującą tematykę „Moje uzdolnienia, zainteresowania”, „Wybieram, zmieniam, myślę pozytywnie”
 • ZAWODY WCZORAJ I DZIŚ”:
 1. udział w lekcji w Muzeum Wsi Lubelskiej - młodzież uczestniczyła w wycieczce do Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie wzięła udział w dwóch lekcjach muzealnych dotyczących dawnych zawodów. Pierwsze zajęcia, zatytułowane „Ginące zawody na muzealnym Roztoczu”, prezentowały tajniki pracy wiejskiego pszczelarza, powroźnika, łubiarza i kowala. Podczas kolejnych warsztatów „W miasteczkowym zakładzie fryzjerskim – rzecz o przedwojennej urodzie i higienie” uczniowie poznali pracę golibrody
 2. : uczniowie wzięli udział w lekcji z udziałem służb mundurowych – policji, podczas której dowiedzieli się na czym polega praca policjantów i jakie są ich zadania. Dodatkową atrakcją była możliwość przymierzenia stroju ochronnego
 • PRZYGOTOWANIE KĄCIKA ZAWODOZNAWCZEGO: młodzież z klasy 7a podczas zajęć zebrała dane dotyczące zadań Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz warunków rekrutacji i kierunków kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 1 Specjalnej. Uczniowie wyszukali również informacje na temat instytucji wspierających osoby niepełnosprawne w poruszaniu się na rynku pracy. Na bazie tych danych zostały przygotowane tablice informacyjne, które wyeksponowano na holu Ośrodka.
 • SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM CENTRUM EDUKACJI I PRACY OHP: Pan Michał Misiarz przeprowadził z młodzieżą (klasy 3 BS i 2-3 SPdP) zajęcia dotyczące tego, jak poruszać się na rynku pracy oraz jak przygotować się do wyboru zawodu.
 • WARSZTATY DLA RODZICÓW „Wspieramy rozwój dziecka i pomagamy osiągnąć cele” oraz przekazanie ulotek informacyjnych „Pomagamy dziecku osiągać cele!” i „Wspieramy rozwój dziecka!”
 • „ZNAJOMOŚĆ SIEBIE – DROGĄ DO SUKCESU” – SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE: spotkanie dla całej społeczności Ośrodka, na którym podczas prezentacji multimedialnej przedstawiono zrealizowane zadania oraz wręczono nagrody za udział w konkursie „Tacy jesteśmy! To lubimy!”. Całość uświetniły występy zespołów Urwisy oraz Zumba Dance.

Termin i miejsce realizacji zadania

Czas realizacji: wrzesień – listopad 2019 r.