Zachowaj trzeźwy umysł 2021

ztu2021

 

W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA – CO MOŻE DAĆ MI RADOŚĆ?

Projekt finansowany ze środków:

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach zadania: udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach informacyjno-edukacyjnych

oraz organizacja lokalnych kampanii

przy wsparciu

Stowarzyszenia na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem”

Nauczyciele angażujący się w realizację działań kampanii w roku szkolnym 2021/2022:

 • Bartosiewicz Katarzyna,
 • Greluk Monika,
 • Berdak Katarzyna,
 • Czechońska Iga,
 • Welcz Elżbieta,
 • Ferenc Jolanta,
 • Witkowska Wioletta,
 • Droździel Martyna,
 • Grechuta Edyta,
 • Moryń Maciej,
 • Pitak Katarzyna,
 • Margol Elżbieta,
 • Świst Maria,
 • Mazur Agnieszka,
 • Sagan Anna,
 • Wawryszczuk Marzena

Podstawowe cele naszych oddziaływań:

Cele ogólne:

 • pomoc młodzieży w poznaniu swoich uzdolnień, rozwoju zainteresowań i kształtowaniu motywacji do podejmowania działań w obszarze samorozwoju i samorealizacji
 • zwiększenie poczucia własnej wartości w oparciu o zapewnienie potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie u młodzieży umiejętności pozytywnej autoanalizy i odnajdywania w sobie mocnych stron
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i akceptowania emocji innych ludzi
 • nauka budowania prawidłowych relacji z innymi
 • rozwijanie umiejętności pozytywnego myślenia i pokonywania przeszkód
 • aktywne i kreatywne włączanie się adresatów w podejmowane działania, co zapewni im poczucie dobrze i owocnie spędzonego czasu
 • wyposażenie rodziców w wiedzę dotyczącą tego, jak mogą wspierać swoje dziecko w sytuacjach trudnych

GŁÓWNE ZADANIA

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

 • „Dzienniczek praktyk uprzyjemniających każdą chwilę”: kreatywny konkurs plastyczny dla uczniów klas oraz wychowanków świetlicy SOSW biorących udział w realizacji działania. Zadaniem młodzieży było stworzenie lapbooka prezentującego zadania zaplanowane w projekcie zgodnie z opracowanym regulaminem konkursu. Do realizatorów wpłynęło 9 prac. Jury przyznało 3 nagrody.
 • „Kolory szczęścia”: zajęcia prowadzone przez pedagoga szkolnego, podczas których uczniowie nabywali wiedzę na temat wyrażania i kontrolowania emocji, budowania prawidłowych relacji z innymi.
 • „Tajemniczy świat baśni – spotkanie w teatrze”: dwa przedstawienia on-line Teatru Piasku:Alladyn” oraz „Dziadek do orzechów”.
 • „Tajemnicze poszukiwania”: zabawa geocaching, podczas której uczniowie mieli za zadanie dotarcie do wyznaczonego punktu, posługując się mapą w urządzeniu Garmin GPS. Młodzież poruszała się na terenie parku miejskiego, osiedla Karolówka, osiedla Koszary, Starego Miasta – w zależności od miejsca zajęć określonego w planie lekcji. Uczniowie uczyli się pracy w terenie polegającej na wyszukiwaniu i odczytywaniu zaszyfrowanych informacji, poruszaniu się w przestrzeni, współpracy itp.
 • „Radosny świat książek, filmów i gier dla dzieci i młodzieży”: zajęcia przeprowadzone przez przedstawicieli Książnicy Zamojskiej. Spotkanie z uczniami było realizowane w dwóch grupach. Pierwsza grupa uczniów brała udział w warsztatach na temat ulubionych bohaterów książek i filmów, natomiast druga – w tym czasie uczestniczyła w rozgrywkach z wykorzystaniem wielkoformatowych gier planszowych na boisku szkolnym. Spotkanie przebiegało w miłej i wesołej atmosferze. Uczniowie chętnie włączali się w proponowane działania. Mieli możliwość rozwijania swoich kompetencji w czasie wspólnych gier i warsztatów.
 • „Taniec – moja pasja”: zajęcia muzyczno-ruchowe przeprowadzone przez instruktorów Szkoły Tańca „Myka”, którzy uczyli młodzież podstawowych kroków tanecznych z tańców klasycznych i nowoczesnych. Uczniowie chętnie i z zaangażowaniem podjęli działanie – na miarę swoich możliwości wykonywali sekwencje ruchów zgodnie z rytmem muzyki. Taka forma zajęć przyczyniła się do rozpoznawania przez nich swoich uzdolnień, zainteresowań oraz motywowała ich do podejmowania działań w zakresie samorozwoju i samorealizacji. Ruch i muzyka wyzwalają pozytywne emocje, wpływają na budowanie poprawnych relacji społecznych.

 • „Skrzynia skarbów” – zajęcia artystyczne z wykorzystaniem techniki decoupage. Zadaniem uczniów było przygotowanie skrzynek na klasowe skarby. Z uwagi na obostrzenia sanitarne zajęcia przeprowadzono najpierw z udziałem instruktora dla przedstawicieli każdej z klas biorących udział w projekcie – została wykonana jedna skrzynka. Praca uczniów została zarejestrowana na filmiku instruktażowym, który został przekazany nauczycielom w celu przeprowadzenia zajęć techniką decoupage w każdej z klas.
 • „Kreatywni – aktywni J” cykl zajęć z wychowankami świetlicy SOSW:

- zajęcia muzyczno-ruchowe, podczas których, z wykorzystaniem ruchu, tańca, technik aerobiku w połączeniu z muzyką, dzieci uczyły się rozwijać swoje uzdolnienia. Aktywność ruchowa sprzyja rozładowaniu nagromadzonego napięcia emocjonalnego, toteż dzieci łączyły przyjemne z pożytecznym.

- zajęcia plastyczne, podczas których, z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, m.in. farb i kredek (malowanie rękami, pędzelkami, kredkami), dzieci tworzyły obrazy pluszowego misia i kolorowej kredki. Pracom twórczym towarzyszyła atmosfera radości z własnej aktywności. Dzieci mogły rozwijać swoje uzdolnienia, pasje, wykazywać się kreatywnością oraz nauką współdziałania w grupie.

- zajęcia kulinarne, podczas których pod okiem wychowawców dzieci przygotowały owocowe szaszłyki, sałatkę owocową, tosty z warzywami i wędliną (na pierwszym spotkaniu) oraz różne rodzaje sałatek: z kluskami, z ryżem, wielowarzywną (podczas drugich zajęć). Dzieci uczyły się dokonywać obróbki artykułów spożywczych (od mycia przez krojenie i łączenie produktów) oraz estetycznego podawania i spożywania posiłku. Wychowawcy zwracali uwagę na zdrowe i pożywne artykuły, ucząc dzieci dobrych nawyków żywieniowych.

 • „Przyjemne smaki”: zajęcia kulinarne na podstawie filmów z YouTube. Uczniowie przygotowali kolorowe kanapki oraz mufinki jako poczęstunek na uroczystość andrzejek klasowych. Uczyli się także estetycznie podawać i spożywać przygotowane posiłki. Podczas pracy doskonalili umiejętność współdziałania w grupie, stosowania zasad kultury osobistej, itp.
 • „Ja też jestem artystą”: zajęcia plastyczno-techniczne na podstawie filmów z YouTube. Młodzież wykonała pracę „Las w słoiku” oraz proste ozdoby gliniane, które stały się elementem ozdobnym sal lekcyjnych, nadając im niepowtarzalny klimat. Przygotowanie prac sprawiło uczniom wiele radości i dało dużą satysfakcję, gdyż efekty doceniali wszyscy odwiedzający ich klasy.
 • „Wyzwania współczesnych rodziców – jak skutecznie wspierać dziecko”: materiał dla rodziców w postaci ulotki „Pandemia. Jak rozmawiać? Jak pomagać? Strategie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi wychowawczo” (na podstawie ulotek pozyskanych w ramach kampanii ZTU), który został przekazany im podczas spotkania stacjonarnego z dyrektorem Ośrodka. Wtedy także przeprowadzono szkolenie rodziców w oparciu o animację edukacyjną „Wielka Moc”, wyposażając rodziców w wiedzę na temat istoty budowania bezpiecznej więzi rodzic-dziecko, która jest relacją dwustronną i ma ogromny wpływ na zachowanie dziecka w ciągu całego życia.

Termin i miejsce realizacji zadania

Czas realizacji: wrzesień – listopad 2021r.

 

Prezentacja - pobierz TUTAJ!